Đèn pha 50W - Đèn pha 100W - Đèn pha 150W- Đèn pha 200W - Đèn pha 250w
Đèn pha led 400W - Đèn pha led 600W
IP 65 , bảo hành 2 năm                   ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ  ===>  https://docs.google.com/forms/d/18XJWG7qeyWHqFkOk1FXIKyiarjSG0F3s4FUNB9MFfKk/viewform?usp=send_form

 24 tháng
 24 tháng
GIÁ :   1.150.000

24 tháng
GIÁ : 1.750.000
24 tháng
GIÁ : 430.000
 IP66  24 tháng
GIÁ :  950.000

IP66  24 tháng 
GIÁ : 1.080.000
IP66  24 tháng
GIÁ :  1.510.000