Bóng led T8 , bóng led tube T8 1m2 , bóng led T8 thay thế bóng huỳnh quang T8 
Bóng led T8 Philips, bóng led T8 NVC, 
Bóng led T8 1m2 18W, thay thế đèn huỳnh quang T8 thông thường