Bóng led T8 , bóng led tube T8 1m2 , bóng led T8 thay thế bóng huỳnh quang T8 
Bóng led T8 Philips, Bóng led t8 MD, bóng led T8 NVC, bóng led T8 ELV ..
Bóng led T8 1m2 18W, thay thế đèn huỳnh quang T8 thông thường